پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    افسانه مظفرى

    کاش تمام انتخابات انجام شده در شهر مرند مانند انتخابات اصناف بود بدون هیچ ملاحضات سیاسى ًو دولتى انتخابات مستقل که فقط براساس لیاقت وکارایی افراد است..رضا اباذرى از جنس مردم است

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved