پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    شهروند

    جناب مدیر این عکسی که شما به عنوان سالمند از آن استفاده کرده اید متعلق به آقای ولی ترقی خواه است که از کوهنوردان و طبیعت دوستان حرفه ای مرند بوده و در کوه پیمایی خیلی از جوانان به گردشان هم نمی رسند.

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved