پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همشهری

    مگر نام این کوه ایلان داغی(کوه مار)نیست؟!
    _____________
    یاشیل وطن: بعدا مشخص شد نام این قله ” اینان داغی” است یعنی باور کن. در بنری که روز اول تهیه شده بود اشتباه نوشته شده بود.

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved