پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    محمد رضا وفائی

    گردانهای حزب الله عراق هشدار داد که “پاسخی قاطع” به یورش نیروهای ترکیه به خاک عراق خواهد داد.

    ما هم می گوئیم : خدا قوت . انشاء الله .

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved