پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    حسن

    سلام ایا این اقا اصلیت مرندی دارد ؟ اگر نداز چرا شورای شهر مرند ازش برنامه خواسته؟

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved