پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    هموطن

    باسلام-احتراما”باتوجه به جایگاه ویژه شهردارمرندوازگزینه های احتمالی بااحترام به تمامی اشخاص قیدشده آقایان سردارعلیپور ودکترسالاری باتوجه به جایگاه علمی وتخصصی به همراه تعهدبه نظرمنطقی ومعقولانه است

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved