پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    مرندی

    معاون محترم استاندار سلام عرض خسته نباشید مرند از نظر اشتغال زایی و توسعه وفعالیت های عمرانی ماندگار نسبت به شهر های دیگر ضعیف ورنگ پریده است بطور نمونه مرند را میتوان با خوی – شبستر مقایسه کرد این تمایز به عینه مشاهده می شود : منطقه ویژه اقتصادی ماهها تیر سایتها و نقل مجالس است فعلا” در حد حرف است در صورتیکه در سایر شهرها بمرحله عمل رسیبده است : جوانان جویای کار مرندی روزشماری میکنند منطقه ویژه اقتصادی مرند شروع بکار نماید :

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved