پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    عبد

    کار بسیار خوبی است که این روزها در بسیاری نقاط ایران مد شده است.
    اما سوالی که برای من پیش میاید این است که وقتی انسان ها این کار را نمی کردند این حیوانات چه طور زنده می ماندند؟
    موفق باشند

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved