پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همشهری

    حیف شد کاش ایشان را از نزدیک زیارت می کردیم
    ایشان را در مراسم طشت گذاری هر سال در اردبیل می بینم فردی افتاده ودرگوشه ای خلوت می کند

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved