پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همشهری

    جدول زمانبندی نداشت این برنامه ها؟ وخبری از افتتاح سونا واستخر سینا وکلنگ زنی الیاف شیشه ای مرند در این ایام ا… نیست؟!
    _____
    یاشیل وطن: جدول زمانبدی داره که منتشر شده است. در مرکز شهر هم نصب شده است.

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved