پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    مرندی

    مگه شما رئیس شورا ترافیم نیستی؟؟
    چرا راهکار نمی دید و کارشناسی حل نمی کنید؟ این چه وضعیت نابسامان رانندگی و ترافیک مرند است!!! دقیقا مرند شهر بی کلانتر شده است!!

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved