پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    احمد

    اخبار کامل نوشته نمیشود
    از عکسهای حادثه کمتر استفاده میشود و چند عکس با هم ادغام میشود که برای خبر مناسب نیست

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved