پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    صمدی فر

    باسلام
    ای کاش مسئولین و نمایندگان به جای زیر سوال بردن شخصیت ،و حیثیت همدیگر در انتخابات کمی هم به فکر آرامش مردم – بهداشت مردم – و…..باشند . ای کاش باشند!!!!! مگر هدف رفتن بر سر کرسی در مجلس خدمت به مردم نیست ؟؟؟؟!!

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved