پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همشهری

    ممنون اززحمات شهردار محترم مرندوبه امید بهره برداری از ۲۰۰متر خ ادامه سردارملی ۵۵متری که ترافیک سرسام اوری به این منطقه بخشیده وچهره ورودی شهر را زشت جلوه داده وباعث نارضایتی اهالی گردیده است که با وجود تملک هزینه زیادی برای بهره برداری متصور نیست به همراه بهره برداری از پروژه های نیمه تمام چون تالار ازدواج اسان -ترمینال روستایی وبین شهری وهمچنین اعتبار وجایگاه شهر یعنی موزه شهر دکتر نصیری و…واتمام موزه حمام قاضی وزیباسازی وبهسازی میادین شهر از جمله میدان مظلوم امام حسین ونصب المانهای شهری در خور شان مردم مظلوم وشهیدپرور مرند

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved