پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    جعفر مردانی زنوز

    بنام خدا. ازاقای مهندس نصیری درخصوص منشرکردن عکسهای از مدارس قدیمی زنوز وسد زنوز تشکر وقدردانی میگردد.در شهرستان مرند فعالترین رسانه ای که در خدمت مردم میباشد یاشیل وطن میباشد.لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق.شورای شهر. زنوز جعفرمردانی

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved