پوشش خیابانهای شهرک میلاد مرند با هسته آلبالو !! + تصویر

به گزارش یاشیل وطن، طی چند روز گذشته چندین تن هسته آلبالو در خیابان های شهرک میلاد مرند پخش شده است. هنوز هیچ نهاد یا شخصی در این خصوص توضیحاتی نداده و این امر موجب تعجب شهرک نشینان شده است.

عجیب

ختم خبر/

یک نظر

  1. احتمالا مال تکدانه است برای خشک شدن و شکستن هسته ها زیر چرخ ماشینها