پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    طهماسب پور.مرند

    سلام .خواهرم//!جمله ای که در مورد ارتباط پوشش وشخصیت افراد گفته ای بیش از موفقیتت به دلم نشست.آفرین به مادری که شیرش را خورده ای…..یک مادر خوب به صد استاد می ارزد. مدال ورزشی مبارکت باد ومدال سخن گهربارت متبرک مادرت باد. البته خوب است معلمان شفیقت را نیز فراموش نکنی. من هم معلمم.گلی که شکوفا شد باغبان هایش بیش از همه شادمان می شوند. موفق تر از اکنون موفق باشی.

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved