پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    علی

    آقای پرغو فرق کسروی و با جنابعالی فقط و فقط دینتان است. شما از چشم مردم آذربایجان همان خیانت کسروی را انجام می دهید.

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved