پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

3 Comments

 1. 2

  حقی

  هرکه آمدعمارتی نوساخت…قصه همان قصه قدیمی است.هیچکس برای کارکردن به این شهرنمی آید.بلکه برای حکمرانی کردن وپزدادن به مردم عادی وبله قربان گویی به بالایی هامی آید!وگرنه چرابایدمرندچندین دهه به اینصورت خرابه باشد؟!.بودجه سالانه مرندبه اندازه دویاسه روگذریازیرگذرشهرتبریزاست که مسئولین استان وتبریزبابه اصطلاح زیباسازی ومطرح کردن تبریز،شهرهای دیگراستان رابه خاک سیاه نشانده اندوبودجه آنهاراهمیشه بلعیده اند!بایدکسی باشدکه بتواندبودجه عادلانه این شهروشهرهای دیگرراازحلقوم آنهادربیاورد!

  1. 2.1

   مهدی

   با نظر شما موافقم سالانه میلیاردها پول صرف تبریز میشود و ما هم میرویم میگویم شهر فقط تبریز غیرت هم کمی خوب است حتی یک اعتراض هم نمی کنیم فقط کمی که پول دستمون اومد فرار می کنیم و تبریز نشین میشویم لطفا شهردار در حفظ بودجه تلاش کند مگه ما شهرستانیها ادم نیستیم

 2. 1

  حقی

  دوستان!چرادرابرازنظرات،اینقدرازعلامت سوال استفاده میکنید.بی نمکی هم حدی دارد!

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved