تجلیل از مربیان فنی و حرفه ای مرند در اردوگاه کاردرمانی استان

به گزارش یاشیل وطن، همزمان با عید غدیرخم از مربیان فنی و حرفه ای مرکز حرفه آموزی و کاردرمانی آذربایجانشرقی (قرخلار مرند) با حضور قویدل رئیس مرکز حرفه آموزی و کاردرمانی قرخلار و شکرانی زئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرند تقدیر شد.

ختم خبر/