پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    جعفر مردانی زنوز

    بنام خدا ازحضورمعاونت استانداروفرماندارشهرستان ویژه شهرستان مرند درشهرزنوز به خاطرحل مشکلات زنوز تشکروقدردانی میگردد.وامیداست عالیترین مقام اجرای دولت که باتجربه ترین فرماندار استان اذربایجان بوده است.گامهای مثبتی رادرراستای حل مشکلات چندین ساله شهرستان مرند بردارد.دراین مدت کوتاهی که تصدی فرمانداری را اقای مهندس راستگو تحویل گرفته اند مادرشهر زنوز شاهد اقتدار ودرایت ومدیریت شایسته قابل تقدیرایشان بوده ایم.باتشکر شورای شهرزنوز مردانی

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved