پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

2 Comments

  1. 1

    جعفر مردانی زنوز

    بنام خدا نبودن دکتر روزهای پنجشنبه وجمعه ونبود خط کشی وعدم نظارت بر نانواییها وحمل ونقل بین شهری وتخصیص اعتبار به بهداری وعدم شروع ساختمان بهداری ودههامشکل که نمیتوانیم باتوجه به انتظارات مردم وعملکرد مسولین شهرستان جوابگوی مردم باشیم .شورای شهر زنوز

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved