پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    محمد

    اقای فاخر از قدیم مثلی گفتند که :در دیزی باز است حیای گربه کجا رفته.حال که در …… چنان بستری برای امثال شما فراهم شده که بدون دغدغه از حقوق کارگران و به تبع انها زن و فرزندانشان بگذرید و ککتان هم نگزد حساب سن خودتان را کرده اید؟بوی الرحمانتان را نمیشنوید. لااقل در این سن لای رساله ای را قرانی را باز کنید و ببینید حسابرسی خدا در مورد حق الناس چگونه است.و اما مسئولین عزیز شما نیز به همان اندازه که ایشان حق الناس گردنشان هست اگر در قبال مسئولیتتان اقدامی نکنید به همان اندازه حساب خواهید داد در محضر خدا.و من الله التوفیق

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved