پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    491

    طفا پیگیر موارد زیر هم باشید ۱-بهره برداری رسمی از هتل جهانگردی ۲-کلنگ کارخانه فولاد گستر ۳-منطقه ویژه مرند ۴-نیروگاه برق وعده داده شده وزیر نیرو ۵-بهره برداری از کاروانسرای پیام ۶-دانشکده فنی وورزشگاه جدید ۷-از همه مهمتر بهره برداری رسمی وواقعی از مسکن مهر مظلوم میلاد مرند ۸-موزه حمام قاضی و

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved