پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    علی- بناب

    اینها شعارهای انتخاباتی دوره بعد میباشد یا عملکرد نماینده محترم؟ با این اوصاف بر خلاف شعارهای ایشان شهر بناب هیچ سهمی از عملکرد یا شعارهای ایشان ندارند

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved