پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    یک دانشگاهی

    آقای منادی شما فقط بخاطر منافع انتخاباتی خود دامپزشکی ها را رئیس دانشگاههای آزاد منطقه کنید بگذارید بخاطر منافع شما هر بلایی بر سر دانشگاههای استان بیاید مهم نیست و یا …

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved