پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همشهری

    آخه برادر عزیز کوه اونم میشو شوخی نداره که با کسی
    اونم تنهایی پا شدی رفتی اونجا برای چی ، خدا بهت رحم کرده زندگیت رو دوباره بهت داده
    من نصف عمرم رو تو کوه زندگی کردم باز با این همه به خودم اجازه نمیدهم تنهایی به کوه بروم .

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved