پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همشهری

    خبر دارید فضای سبز پارکشهر مرند را دارند تخریب میکنند برای ساخت تالار ازدواج توسط شهرداری انوقت خبر از فقر فضای سبز در داخل شهر میکنند وبجایش ایا در داخل شهر فضای سبزی احداث خواهند کرد؟!!!ایا خبرنگار ومسئولی پیگیر این مساله است یا نه؟

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved