پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    عبدا ...

    مگه تا بحال آزاد نبود ؟ اگه آزاد نبود بشکه های نفت به کجا میرفت و چی می شد ؟ نکنه هسته ای رو اینا تاثیر گذاشته ؟

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved