پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    عبدا ...

    عجب ! آیا میشه بفرمایید این تولید در کدام کارخانه انجام میشه ؟ ممنونم
    _________
    یاشیل وطن: تولید بذر در کارخانه نیست . این تولید در مزارع زعفران صورت میگیرد و جهاد کشاورزی هم با خرید محصول یا ایجاد رابطه بین خریدار و فروشنده موجب گسترش میشود.

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved