پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    عزیز دل برادر

    چه بهتر . تازه فرصتی دست یه عده افتاده که بگن نعوذ بالله ، العیاذ بالله خدا هم با ما جور نبود و بد بیاری داشتیم و از نظر کشاورزی هم در تنگنا قرار گرفتیم . ممنونم .

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved