پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    دلسو ز مرند

    مرند دومین شهر استان بعد از تبریز میباشد البته به گفته مسئولین امر : اگر قرار باشد در مراغه بزرگترین پردیس سینمایی احداث شود بایستی در مرند نمونه کاخ ورسای احداث شود : بخشش با عدالت و منصفانه

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved